Zavedanje medsebojnih odnosov na delovnem mestu

Precej velik del svojega časa v dnevu namenimo službi. Tam preživimo skoraj polovico dneva – v službi ali z mislijo na njo. Verjetno se boste strinjali, da so medsebojni odnosi izjemnega pomena in močno vplivajo na zadovoljstvo, dobro počutje, uspešnost posameznika (in podjetja) in navsezadnje na našo kreativnost in motivacijo tako v zasebnem kot poslovnem življenju.
Podjetja veliko pozornosti namenjajo izobraževanju in merjenju zavzetosti zaposlenih in njihovih dosežkov ter iščejo poti, kako povečati motivacijo in storilnost zaposlenih v podjetju, pozabljajo pa na osnovo – največ dosegamo ravno v okolju, kjer se dobro počutimo, na to pa najbolj vplivajo prav odnosi v podjetju – tako med nadrejenimi kot tudi med sodelavci.

Če želimo zgraditi dobre in pozitivne medsebojne odnose, se moramo poleg skupinskega ozaveščanja pomena komunikacije in odnosov v bistvu poglobiti in spoznati sebe, znati upravljati s svojimi čustvi in navsezadnje ves čas stremeti za izboljšanje medsebojne in učinkovite komunikacije. Zato moj program temelji na obeh metodah – skupinskih vajah in individualnem pristopu.

Osnovni cilji programov:

  • Razvoj individualnih komunikacijskih kompetenc in poglobitev razumevanja lastnih komunikacijskih vzorcev.
  • Poglobitev razumevanja različnih komunikacijskih orodij in njihov vpliv na uspešnost komunikacijskih procesov.
  • Zagotoviti ustrezno energijo v timu za uspešno uvedbo sprememb in večjo motivacijo za delo.

Vaši zaposleni bodo s tem pridobili:

  • večje zadovoljstvo in zavedanje svojih prednosti in šibkosti,
  • boljše prepoznavanje in uravnavanje čustev (pri sebi in pri drugih),
  • učinkovitejše komuniciranje in s tem doseganje boljših rezultatov,
  • boljše in pozitivnejše medsebojne odnose .

Pri svojem delu uporabljam aktivne metode dela (delo v skupinah, individualno delo, delo v parih, diskusije, igre vlog, prezentacije, demonstracija, analize, pogovori, vprašalniki, analiza primerov, coaching…) pri katerih je prioriteta osebnostni razvoj.

Vsi treningi so praktično naravnani, vsebine takoj prenosljive v prakso in zajemajo 4 osnova vprašanja: Kaj? Zakaj? Kako? Kaj še?

 STOPITE V STIK IN SKUPAJ POGLEJMO, KAJ LAHKO STORIM ZA VAŠE PODJETJE

V svoji 30 letni karieri sem se zadnjih 16 let poglabljala v odnose med zaposlenimi in zasebne odnose. Zadnjih 10 let pa sem svoje aktivno delo usmerila v razvoj zaposlenih, kjer vsakič sproti ugotavljam, da tako pomembnemu področju dajemo premajhen poudarek. S poudarkom na izobraževanju o komunikaciji in odnosih, sem znotraj timov opazila tudi napredek v zadovoljstvu, povezanostjo tima in dodatni motivaciji do dela.

Zakaj mi zaupati?

30 let delovanja na področju prodaje, vodenja, izobraževanja, poslovnega in osebnega svetovanja. Zadnjih 10 let sem se ukvarjala tako poslovno kot zasebno z izobraževanjem in osebno rastjo.
V tem obdobju sem opravila:

  • Preko 500 delavniških dni za razvoj zaposlenih v raznih podjetjih
  • preko 100 coaching svetovanj.

Zaključila več treningov in seminarjev iz čustvene kondicije, Transakcije analize (po Ericu Berneju), opravila usposabljanje za licencirano mediatorko, NLP Praktik, Trening agilnosti, zadnja leta pa sem preko zavoda Ypsilon prostovoljna mentorica mladim pri vstopu na trg dela.

Darja

 

Prispevek o medsebojnih odnosih in past v katero se (lahko) ujamemo