Poslovno svetovanje in coaching

Poslovno svetovanje in coaching je namenjen managerjem, vodjem in vsem, ki želijo z raziskovanjem, spoznavanjem in usmerjanjem sebe aktivirati še več notranjih potencialov za doseganje poslovnih in osebnih ciljev.

Coaching je namenjen vsem z željo po napredovanju in izboljševanju, predvsem na področju komunikacijskih in vodstvenih veščin (vodenju samega sebe).

Pri poslovnem svetovanju – coachingu se vas z objektivno vodenimi vprašanji vodi, da prepoznate svojo notranjo moč oziroma se je zavedate in delujete.

Coaching vas vodi, da:

  • Odkrijete svoje osebne potenciale in vire notranje moči.
  • Postavite cilje in izberete ustrezne aktivnosti za dosego teh ciljev.
  • Delate na samozavesti in ciljni usmerjenosti.
  • Izboljšate komunikacijske, pogajalske in vodstvene sposobnosti.
  • Postanete prepričljivejši in boljši sogovornik v odnosih.
  • Zmanjšate stres in posledično vplivate na boljše počutje in zdravje.

Z novo pridobljenimi orodji za delovanje in opolnomočenje boste pridobili samozavest in gradili boljše odnose s sodelavci, kar vodi do učinkovitejšega sodelovanja in navsezadnje boljših rezultatov.

 STOPITE V STIK IN SKUPAJ POGLEJMO, KAJ LAHKO STORIM ZA VAŠE PODJETJE

Zakaj mi zaupati?

30 let delovanja na področju prodaje, vodenja, izobraževanja, poslovnega in osebnega svetovanja. Zadnjih 10 let sem se ukvarjala tako poslovno kot zasebno z izobraževanjem in osebno rastjo.
V tem obdobju sem opravila:

  • Preko 500 delavniških dni za razvoj zaposlenih v raznih podjetjih
  • preko 100 coaching svetovanj.

Zaključila več treningov in seminarjev iz čustvene kondicije, Transakcije analize (po Ericu Berneju), opravila usposabljanje za licencirano mediatorko, NLP Praktik, Trening agilnosti, zadnja leta pa sem preko zavoda Ypsilon prostovoljna mentorica mladim pri vstopu na trg dela.

Darja